Addera talföljder

Posted · Add Comment

Om man har en löpande talserie som man ska addera så finns det betydligt snabbare sätt att göra det på än att addera tal för tal. Detta förutsätter dock att talserien inte är bruten utan att den innehåller alla heltal mellan starttalet och sluttalet. Genom att addera första och sista talet i talserien och sedan […]