Addera talföljder

Posted · Add Comment

Om man har en löpande talserie som man ska addera så finns det betydligt snabbare sätt att göra det på än att addera tal för tal. Detta förutsätter dock att talserien inte är bruten utan att den innehåller alla heltal mellan starttalet och sluttalet.

Genom att addera första och sista talet i talserien och sedan dela det i två så får man fram medelvärdet av alla talen i talserien. Sedan så tar man bara medelvärdet och multiplicerar det med antalet tal i serien. Och vips så har man summan av alla talen.

Säg att vi har talserien:                            14+15+16+17+18+19+20+21

Istället för att addera tal för tal så tar man alltså 14 plus 21, vilket blir 35 – och sedan delar man det med 2.

Då har man talet 17,5 som man sedan multiplicerar med antalet tal i talserien, vilket i vårt exempel är 8.

17,5 x 8 = 140

Nedan är en video som visar hur man ska göra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

© MatteBubblare.se

DMS