Förenkla procenträkningar – genom att vända på steken!

Posted · 2 Comments

Det kan vara ganska svårt att räkna med procenttal. Men i vissa fall så kan man förenkla uträkningarna för sig själv. Om vi ska räkna ut x% av y så kan vi, om det är till vår fördel, vända på talet så att vi får y% av x. Svaret kommer ändå att bli precis samma!

46% av 25 ger samma resultat som 25% av 46!

När har vi då nytta av detta?

Säg att vi till exempel ska räkna ut vad 46% av 25 är. Till en början kan detta kännas väldigt klurigt, och det kan ta en hel del tid innan man lyckats få fram vad svaret är.

Men om vi istället vänder på talen så får vi:                   25% av 46

Alla vet ju att 25% är lika mycket som en fjärdedel. Så genom att dela 46 med fyra så får vi fram det rätta svaret som alltså är 12. Så visst var väl 25% av 46 lite enklare än 46% av 25?

Oavsett vilka tal man har då man ska räkna ut en procentsats från ett tal så kan man alltid vända på det som vi förklarat tidigare i inlägget. Ju jämnare tal man får framför procenttecknet desto lättare kommer det bli att räkna ut talet.

2 Responses to "Förenkla procenträkningar – genom att vända på steken!"
  1. Malin says:

    Men…. 25% av 46 är 11,5, inte 12. Samma om man vänder på det, 46% av 25 = 11,5.

    Regeln stämmer ju däremot 🙂
    Tack för en rolig och bra sida!

  2. Martina says:

    46/4 är inte 12.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

© MatteBubblare.se

DMS